• slide-1-kun-bildet

  • slide-2-kun-bildet

  • Luxury with a view
  • Luxury with a view

Eiendom

Fritidsprosjektet “Malangen” er spennende og helt unikt i Nord-Norge. Per i dag er det ferdigstilt ca. 80 boenheter i tillegg til hotellet med kurs-/konferansefasiliteter og restaurant.

Produktet

Malangen Brygger består av flere ulike typer fritidsboliger. Alle enheter som nå legges ut for salg vil ha moderne design og man vil kunne velge mellom enheter i sjøkanten, i midtre del, eller i øverste del av området. Prisene vil være variable i forhold til produktvalg. Alle disse enhetene vil inngå som en del av totalkonseptet med hotell, kurs og konferansesenter.

Området er regulert til næringsvirksomhet. Dette innebærer at enheten kan benyttes av eier, men også fristilles til utleie i perioder, ved en særskilt avtale med Malangen Utvikling AS. Utleieplikten gjelder ikke for hyttene i hyttefeltet på oversiden av vegen.

 

rorbu

Rorbuene

flats

Leiligheter

 

Utleiekonseptet

Salg/tilbakeleie som driftsform er et konsept som sikrer deg lavere utgifter. Hver boenhet stilles til disposisjon for utleie i forbindelse med kurs og konferansesenteret. All administrasjon gjøres av driftsselskapet Malangen Brygger AS. Dette inkluderer booking, administrasjon og selvfølgelig også rengjøring. Leieinntekter fordeles mellom eier og Malangen Brygger AS. På denne måten kan utleie finansiere store deler av fritidsboligen og en kan til og med tjene penger på den.

 

Malangen – en god investering

Malangen Brygger er en god investering, både for private og for firma. Konseptet er under utvikling og flere store aktører i Tromsø by har allerede investert i fritidsbolig i Malangen. Her finnes mange kjente “by-fjes”- som koser seg sammen med venner og familie i helgene. Man vil også kunne treffe på flere lag fra ulike firma, som har lagt sin samling til Malangen Brygger istedenfor til ett av byens hoteller.

Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.